Betaling door ziekenfonds

 

Als groep van verpleegkundigen hebben wij een eigen RIZIV-nummer waardoor wij de factuur voor de geleverde prestaties rechtstreeks naar uw mutualiteit sturen. 

Voor medische zorgen zal uw huisarts of behandelende arts u een doktersvoorschrift meegeven betreffende uit te voeren prestaties. Wij hebben enkel een kleefvignet van uw mutualiteit nodig.

Voor hygiënische zorgen zoals gedeeltelijk of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden, heeft u zelfs geen voorschrift nodig. Deze aanvraag wordt door ons rechtstreeks aan uw mutualiteit overgemaakt.

Hierbij de tarificatie die uw mutualiteit tijdens weekdagen en weekenddagen uitbetaald.

Ook adviseren wij u graag inzake de bestaande premies waar u als patiënt eventueel recht op hebt.

Enkele voorbeelden zijn: 

- Zorgkaspremie

- Incontinentiepremie

- Palliatieve premie 

- 3 maandelijkse premie bij chronische wondzorg 

 

Als EXTRA service mag u ons altijd als contactpersoon in uw personenalarmsysteem zetten, waardoor wij gecontacteerd worden bij nood. 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info!